Ära laena huupi! Vaata, mida enne laenu võtmist teadma peaks

Kas sa tead et…

…väga lühiajalise laenu võtmise asemel võib mõnikord olla mõistlikum taotleda ja kasutada krediitkaarti?

…laenu varasem tagasimaksmine ei pruugi alati olla parim lahendus, sest varane tagasimakse võib kokkuvõttes kallim olla?

…laenumakset võlgu jäädes laenuandja poolt saadetavad meeldetuletuskirjad maksavad?

…laenuprotsessi juurde võivad kuuluda erinevad lisatasud, nagu näiteks lepingu sõlmimise tasu?

Kui sa juba teadsid seda kõike, siis on see väga hea, kuid need neli küsimust on vaid pinnapealne virvendus sellest, mis laenumaailm päriselt on. Kuigi võib küll imestada, et miks peab enne laenamist võrdlema, sest kas siis mitte iga laenupakkuja ei taha niigi parimat pakkumist teha, siis väga lühidalt öeldes teeb enne laenamist erinevate pakkumiste võrdlemine laenaja elu lihtsamaks ja aitab raha säästa. Alguses pisut rohkema aja kulutamine võib kiiresti ära tasuda, sest hinnaerinevused võivad ulatuda sadadesse eurodesse, rääkimata aja- ja närvikulust, kui avastad, et saadud laen ei vastagi tegelikult ootustele ning see on vaja ümber teha.

Maailmas on vähe inimesi, kes võivad soetada kõike, mida nad soovivad, ilma kordagi mõtlemata sellele, kas neil raha jagub. Laenamine on saanud meie elu normaalseks osaks ning seetõttu on pakkumisel ka rohkelt erinevaid laenutooteid. Mõned neist laenudest on tavapärasemad, teiste laenudega puutud aga kokku kindlas eluperioodis: õppelaen, krediitkaardid, eluasemelaen, hoiused, järelmaks, auto liisimine, väikelaen näiteks kodu remondiks või reisimiseks jpm.

Enne mõtle ja siis tegutse

Kuigi laenamine on tänapäeval elu tavapärane osa, siis ei tähenda see seda, et me kõike vajalikku automaatselt teaksime. Nagu kõige muuga, on ka laenamisega vaja end kõige pealt põhjalikult kurssi viia, et seejärel endale parim lahendus valida. Eestis soovitame uurida ParimIntress.ee võrdlustabelit. 

Igasugune laenu võtmine peaks olema põhjalikult läbikaalutletud otsus, mille käigus mõeldakse hoolikalt kõikidele aspektidele, seal hulgas nii taotletavale summale, selle kasutamisele kui tagasimaksete sobivale suurusele. Targa ja kaalutletud otsuse tegemise juurde kuulub ka erinevate pakkujate poolt tehtud pakkumiste võrdlemine. Olukorras, kus turul leidub rohkelt erinevaid laenupakkujaid, võib esimese saadud pakkumisega nõustumine tähendada seda, et kannad olulist rahalist kahju.

Kuna laenupakkujad muudavad tihti oma laenude intressimäärasid, lisatasusid ja tingimusi, siis ei pruugi laenupakkuja, kellelt 5 aastat tagasi soodsa laenu said, tänasel päeval enam sugugi parim valik olla. Nii et kuigi lojaalsus on hinnatud väärtus, siis laenumaailmas tasub ikkagi võtta nii palju erinevaid pakkumisi kui võimalik ja neid omavahel hoolikalt võrrelda. Lõputult ei saa usaldada ka erinevaid tabeleid ja uuringuid, mis väidavad et toovad kindlalt välja, millise panga või muu finantsasutuse laenutoode kõige mõistlikum on. Laenuturg on personaalne, sõltudes suuresti iga inimese tuludest-kuludest, nii et kuigi neid tabeleid võib võtta juhtnööridena, siis lõpliku otsuse tegemise aluseks peaks olema laenuandjalt saadud personaalne pakkumine.

Millele tähelepanu pöörata?

Kuna laenu andmise tingimused on erinevates pankades ja teistes finantsasutustes alati võrdlemisi erinevad, siis on rohkelt erinevaid punkte, mida võrreldes saab leida odavaima ja sobivaima laenu.

Laenu suurus. Pakutava  laenu minimaalne ja maksimaalne summa on kindlasti üks asi, millele tähelepanu pöörata. Maksimaalsummas laenu võtmist tasub vältida, kuigi laenuandjad võivad seda soovitada. Samas ei pruugi ära tasuta liialt väikese summa laenamine, sest avastades, et sellest ei piisa, oleks kogu protsess vaja uuesti läbi teha. Seega oleks enne laenu taotlemise alustamist vaja kindlasti teada, mis on soovitud summa ning kui suures ulatuses see muutuda võib.

Laenuperiood. Laenuperiood võib ulatuda mõnest päevast kuni aastakümneteni. Reeglina sõltub see nii soovitavast laenusummast kui ka laenutüübist. Krediitkaartidele on tagasimaksed vaja teha võrdlemisi ruttu, samas kui eluasemelaenudel on 25 aasta pikkune laenuperiood tavapärane.

Intressimäär. Intressimäär on üks olulisemaid faktoreid laenu kogukulukuse arvutamisel. Kindlasti tuleb veenduda, et saad selgelt aru sellest, kuidas antud laenutootel intressi arvutatakse. Seda võidakse arvutada nii laenu kogusumma kui ka laenujäägi pealt ning mõlemad variandil on oma eelised ja puudused. Kui näiteks laenu kogusumma pealt intressi arvutamine tundub loogilisem, siis lõppkokkuvõttes teeb see aga laenu kallimaks.

Omafinantseering. Olenevalt laenust on vaja ka omafinantseeringut. Tavaliselt puututakse sellega enim kokku eluasemelaenu või teiste suuremahuliste laenude juures, kus see võib olla nii 10-15 protsenti ostetava vara väärtusest kui ka alates 20 protsendist. Kuigi väiksem omafinantseering võib tunduda ahvatlev, sest tähendab, et endal ei pea nii palju raha olemas olema, siis mida suurem omafinantseering, seda odavam laen kokkuvõttes tuleb.

Minimaalse sissetuleku nõue. Minimaalse sissetuleku nõue ei ole mõeldud laenuvõtjate kiusamiseks, vaid aitab nii laenuandjal kui laenuvõtjal saada kindlam ülevaade sellest, kas laenu tagasimaksmine ka reaalne on. Nagu alati, on ka siin erinevad laenuandjad konservatiivsemad või avatumad ning kui ühes pangas ei pruugi olemasolevad sissetulekud piisavad olla, siis teises kohas sellega probleeme ei tekiks.

Maksepuhkus. Kuna me keegi ei saa tulevikku ette ennustada, tasub juba pakkumist võrres uurida maksepuhkuse võimaluste kohta. Muidugi tasub loota, et seda ei lähe vaja, ent kui laen juba võetud on ja siis alles hiljem avastad, et maksepuhkuse võtmine on võimatu või eriti raske, on kindlasti halb üllatus. Igaks juhuks tasub seetõttu uurida ka, kuidas tegutseb laenuandja siis, kui peaksite maksetega hilinema ning mida tasuks endal teha, kui laenu juba võtnult on ette näha, et tagasimaksmisega võib probleeme tekkida.

Lisakulud. Nagu artikli alguses mainitud, siis laenuprotsessi jooksul võib kokku puutuda rohkelt erinevate lisakuludega. Mõned lisakulud on osa laenust (nt lepingu sõlmimise tasu), teised lisakulud tulevad aga vastavalt tehtavatele otsustele (nt kui soovite laenu varem tagasi maksta, kui lepingus sõlmitud tähtaeg näitab, tuleb maksta lisatasusid või kui soovite lepingut laenuperioodi jooksul muuta, on vaja reeglina muudatuste eest maksta).

Öeldakse, et enne laenamist tasuks võtta vähemalt kolm erinevat pakkumist ja neid omavahel võrrelda. Samas võib julgelt võtta ka rohkem pakkumisi, et saada selge ülevaade sellest, mida mingi variant pakub ja millised on iga variandi eelised ja puudused. Kuigi laenuvajadus võib inimesi tabada ootamatult ja siis on tunne, et on vaja kiirelt-kiirelt laenuleping ära sõlmida, et raha kätte saada, võib liigne kiirustamine hiljem kätte maksta, sest polnud aega tutvuda lepingupunktidega ja viia end kurssi sellega, mida laenamine tegelikult tähendab.

Igasugune laenamine on tegelikult siiski finantskohustus kas mõneks kuuks või pikkadeks aastateks, nii et uisapäisa tegutsemise asemel tuleb mõista, et laenuraha pole kingitus vaid rahaline kohustus, mis on vaja tagasi maksta ning enne laenamist võrdlemine aitab kogu protsessi sujuvamaks ja kasulikumaks muuta.